Stvoření nového zahradního řádu – ukázka z knihy "Kooperace s přírodou v harmonii s přírodními bytostmi“ – Eike Braunroth

11.01.2012 19:57

 

Možná, že v Tvé zahradě žádný řád není, protože jsi žádný nestvořil. Možná, že v ní je řád, který panuje na základě strachu z počasí, ze „škůdců!, „plevelů“ nebo „chorob“, tedy zahradní řád, který je zaměřen na ztrátu a nikoli na zisk.

Nyní můžeš stvořit zahradní řád nový. Může to být řád založený na radosti a kráse, na lásce a ochraně nebo na kterýchkoli jiných vlastnostech a hodnotách, které dosadíš na nejvyšší místo. V mé zahradě panuje řád lásky a ochrany. Láska patří všem jevům přírody. Ochrana patří všem živým bytostem.

Příklad: Léto roku 1995 s sebou přineslo zvýšenou množivost slimáků. Mluvilo se o zahradách, které se staly příbytkem jejich obrovského množství. V naší zahradě byli sice také slimáci, avšak ne tolik, jak nás o tom neustále informovali známí a přátelé zahradníci ze svých zahrad. Zeptal jsem se tedy u několika přátel, zdali bych mohl dostat jako dárek krabici slimáků. Uvažoval jsem tak o 100 exemplářích. Ty jsem chtěl z krabice v naší zahradě vypustit, jednak abych si je vyfotografoval pro přednášky, a jednak abych je daroval zahradě. Nebyl to žádný test, abych ukázal, co tito cizí slimáci v naší zahradě ztropí. To jsem věděl předem. V naší zahradě tolik slimáků k dispozici nebylo. Tady je množivost rovna nule.

Jeden přítel se uvolil, že mi slimáky dodá. Nebyl pro něj žádný problém motivovat své děti, aby jednoho vlahého letního večera nasbíraly velkou krabici plnou slimáků. Krabici nechali přes noc na terase a víko zatížili kamenem. Téže noci slimáci víko i s kamenem nadzvedli a pokusili se uniknout; některým z nich se to podařilo.

Jak mohli učinit takové rozhodnutí? Nebylo to bdělé, vědomé rozhodnutí, jak by ho mohl učinit zahradník. V přítelově zahradě panoval tento zahradní řád: „slimáci jsou nepřátelé, je třeba je pronásledovat“. Protože pratvořivý úkol slimáků na tomto místě nebyl splněn, museli zde tito živočichové zůstat, tzn. uprchnout z krabice, aby mohli pokračovat ve svém díle. Pro toto dílo však nebyla nutná všechna zvířata. Několik jich tak v krabici zůstalo. Ta jsem příštího dne dostal ve sklenici od okurek. Odhadoval jsem, že jich bylo asi 80. bylo horko a sucho, když jsem ze sklenice odstranil gáz. Okolí sklenice a její vnější stěnu jsem pokropil vodou. Po chvíli klidu vystartovali slimáci do mé zahrady, která je přijala. Od této chvíle byli zrovna tak nenápadní jako slimáci, kteří zde byli už předtím doma.

Jeden známý se chtěl na vlastní oči přesvědčit, co asi tak tropí po večerech slimáci v naší zahradě. Pozval jsem ho tedy na návštěvu. Přes den pršelo. Proto se nám termín zdál přímo ideální. Přítel se dostavil. Na cestičkách lozila spousta slimáků. V souladu s mým zahradním řádem „ochrana pro všechna zvířata na zahradě“ jsem prohlídku zahrady odřekl. Nechtěl jsem riskovat, že by nějaký slimák při prohlídce kultur – byť i nechtěně – došel úhony. Přítel se podivil, když přišel. Zatarasil jsem přístup do domu a odložil jsem ve prospěch slimáků seminář, který by skončil teprve za tmy. Přítel se dostavil znovu, až bylo sucho. Nikde nebyl s to objevit žádné požerky. Spatřil několik obrovských exemplářů slimáků, lezoucích nevšímavě okolo vegetariánských pochoutek.