Je tak příjemné zkoumat zároveň přírodu a sebe sama, nečinit násilí ani jí, ani vlastnímu duchu, nýbrž obojí v jemném vzájemném působení uvést v soulad Goethe

27.02.2011 18:50